Wolontariusze Banku BPH, wspólnie z podopiecznymi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Gnieźnie, zbudowali komputer służący do wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

 

Założeniem projektu Dotknij zmysłów było zbudowanie przez Wolontariuszy Banku BPH i dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną komputera, który ma służyć jako pomoc dydaktyczna w zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Budowa komputera od podstaw była dla podopiecznych ośrodka formą edukacji informatycznej, a jednocześnie prospołecznej.

 

Wolontariusze przeprowadzili prezentację i quiz dla dzieci, a następnie zmontowali komputer z zakupionych wcześniej podzespołów. Aby w pełni zaangażować i edukować podopiecznych ośrodka, wszystkie etapy prac były szczegółowo omawiane. Wolontariusze zainstalowali na komputerze system operacyjny oraz specjalistyczne oprogramowanie do wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

 

- Niezwykły, angażujący i mobilizujący projekt, bo przypomnijmy, że brały w nim udział dzieci niepełnosprawne. Jest to również ogromna pomoc dla szkoły – zakup komputera na potrzeby wczesnego wspomagania rozwoju naszych podopiecznych nie byłby możliwy w najbliższych latach. Dzieci były szczęśliwe, że mogły uczestniczyć w montażu komputera i poznać nowinki techniczne. Projekt ten to wreszcie budowanie świadomości i odpowiedzialności prospołecznej. Szczere podziękowania dla wszystkich wolontariuszy za ich czas, zaangażowanie i serce – powiedziała Ilona Prus, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 14 Specjalnej w Gnieźnie przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.

 

Projekt Dotknij zmysłów to jedna z inicjatyw wyłonionych w ramach Wiosny z GE Volunteers – corocznego konkursu na najlepsze projekty charytatywne, przeprowadzane w ramach wolontariatu pracowniczego Banku BPH. Autorzy najciekawszych inicjatyw otrzymują od banku granty umożliwiające ich realizację. W tym roku pracownicy centrali i oddziałów zgłosili aż 50 projektów, spośród których wybrano piętnaście inicjatyw w jedenastu miastach w Polsce. W sumie w realizację projektów wolontariackich w ramach Wiosny z GE Volunteers zaangażuje się ponad 500 pracowników Banku BPH.

Źródło: Bank BPH

Jaka pozyczka jest najlepsza

Leave a Reply

Search
Categories